candid Stoica

candid Stoica

miercuri, 2 octombrie 2013

DIN CARTEA ALBA A SECURITATI

Din cartea albă a securităţii :"Cum tov Leontin. Sălăjan după operaţia suferită era în comă tov. Ceauşescu Nicolae l-a vizitat şi luând cunoştinţă de starea bolnavului i-a spus tovarăşului doctor Făgărăşanu, care la operat pe tov. Leontin Sălăjan că trebuie „luată o hotărâre eroică“ la care tov. Doctor Făgărăşanu a spus că el nu cunoaşte decât „Eroica de Beethoven“ – indispunându-l rău prin aceasta pe tov secretar general Ceauşescu Niculae, care a părăsit încăperea".. : Din informarea scrisă a unui informator din spitalul Elias

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu