candid Stoica

candid Stoica

sâmbătă, 10 septembrie 2016Candid Stoica
Gânduri despre Sara
(Sara Dan a plecat de lângă mine în lumea umbrelor în Iulie 2009…Vreme de doi ani  deşi simţeam nevoia să-mi  expim desnădejdea şi jalea, n-am putut aşterne în dreptul numelui ei, pe hârtie, nici un cuvânt. Dar ca un dar al celui de sus care ne vegheză a ţâşnit din mine tot ce ve-ţi citi mai departe. Nu fiţi prea asprii, cu ce am putut scrie, care nu este decât un ţipăt a unei dureri adânci, un regret imens după o fiinţă care mi-a stat alături făcându-mi viaţa mai frumoasă. Înţelegeţi-mă şi nu mă judecaţi prea sever. Ce citiţi nu sunt versuri ci sângele încă aburind care curge dintr-o rană…) 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu