candid Stoica

candid Stoica

sâmbătă, 25 aprilie 2015

DRAGON 2 RECIDIVEAZĂDragon 2 recidivează. Înființat acum doi ani de grup de dramaturgi pasionați de arta teatrului, (Dinu Grigorescu, C. Turturică, Puși și Denis Dinulescu, Marilena Dumitrescu și Candid Stoica) care  și-au propus promovarea valorilor încă neștiute, încă latente, ale dramaturgiei românești încă nebăgate în seamă de teatrele profesioniste și care au dorit  să se constituie  ca o contra pondere a lipsei de ințiative a managerilir directori din teatrele profesioniste,  ca o nevoie imperioasă de a aduce pe scenă realitățile zilelor noastre:, cenaclul dramaturgilor Dragon doi  revine dovedind că Românul nu s-a născut numai poetÎntradevăr la Clubul Calderon al sectorului doi a avut loc  cea de a patra  ședință pe anul în curs   când s-a prezentat piesa într-un act a actorului  Candid Stoica, O afacere, sau tot tacâmul pentru tot românul care s-a bucurat de interpretarea cunoscuților actori Claudiu Istodor, Florentina Tănase, Doina Ghițescu, Vali Pena, Eugen Racoți, C-tin Duicu, la care s-a adăugat poetul C-tin Capița, care mânuiți cu abilitate de autorul regizor au reușit să închege un spectacol coerent în ciuda nenumăratelor ”acrocuri” inerente unei asemenea înscenări
                                                                                          
În asistență s-au aflat: prof. Radu Iftimovici, (autorul  monumentalei istorii a medicinii și farmaciei), Marilena Dumitrescu (autoarea piesei ”Mătușa Tamara”, jucată cu ani în urmă de grupul ”Vouă”, poetesele Coca Popescu (autoarea volumului ”Inceritudine”) și Claudia Voiculescu (autoarea lucrării ”Trepte-n adânc), regizorul Radu Băieșu, poetul și ziaristul I. Andreiță, (autorul cărții ”Scrisori Pariziene) teatrologul Dan Predescu, (deținătorul blogului ”Ciocu Mic”), dramaturgii Denis Dinulescu, (deținătorul blogului ”Călimara cu cerneală”, Puși Dinulescu, (autorul  piesei ”Casa cu țoape” și a volumului ”Poezii Bestiale”, Sebastinan Ungureanu (în civil ”bancherul” Silberstein, autorul piesei ”Investiția”), oamenii de radio Pușa Roth și Costin Tuchilă. (autorii site-ului ”Revista teatrală Radio)                                                       S-a simțit lipsa redutabililor debatori literari, (care au înfințat cenaclu) Dinu Grigorescu și C. Turturică…care din varii motive au absentat.(unul fiind la Sinaia, celălalt în Drumul Taberei)                                                                                                                                     Piesa,  într-u act, a actorului și dramaturgului încă nejucat Candid Stoica, (autor al volumului cu titlul pirandelian, ”Șase piese în căutarea unui teatru”) prezentată  într-o lectură destul de originală, cu o minimă mișcare de scenă, de fapt ca o adevărată înscenare, deși actorii țineau textele în mînă… …            O afacere încearcă să prezinte cu umor câteva din racilile, din neajunsurile, din păcatele vieții cotidiene ale româniei post decembriste: lipsa de bani, de mijloace de subzistență, goana nebună, după bani și îmbogățirea prin orice mijloace oricât de meschine și triviale ar fi,  care poate duce la alienarea  ființei umane. În piesă se dezbate  dramatic ideia banilor obținuți cu orice preț, dar mai ales nevoia imperioasă de supraviețuire a omului simplu…ieșit din  vechiul regim comunist complet nepregătit pentru legile dure ale statului capitalist: Eroul piesei după ce a suferit rigorile statului socialist comunist fiind alungat de la învățătură pentru simplu fapt că tatăl său a avut o sifonărie la Periș, se sbate să supraviețuiască în jungla capitalistă încercând dramatic să-și păstreze, totuși, demnitatea.      Şi ce dacă se plăteşte gras Venero? Adică numai banu’ contează Venero? Da’ idealu’ Venero? Să fi dispărut idealu’ Venero și toţi să fi devenit robii banului Venero? Adică să ieşim cu fundul gol pe stradă Venero că aşa cere piaţa? Şi ce dacă cere piaţa Venero?…se întreabă hamletian unul din personajele piesei măcinat de dorința da ași păstra cinstea și integritatea împotriva agresiunilor societății capitaliste și a atotputerniciei banului…
La finalul lecturii, cenaclul fiind în ultimă instanță un  laborator, autorul a cerut cu modestie soluții despre o eventuală continuare, cu un act doi a întâmplărilor din primul act și surprinzător a primit cu generozitate nenumărate rezolvări ale conflictului inițial, care de care mai spectaculoase și mai interesante, deși unii vorbitori au remarcat că lucrarea n-ar mai trebui continuată, ea închizând admirabil conflictul respectiv …                                                      Ca întotdeauna s-a remarcat, lipsa de la asemenea manifestări a directorilor manageri sau a celor care îndeplinesc sarcinile secretarilor literari din teatrele profesioniste, care, s-au dovedit de-a lungul anilor, că tratează cu suficiență și superficialitate asemenea manifestări, ca și cum ele nu ar exista sau s-ar ocupa de problemele agriculturii…Cu toată această lipsă de interes a anumitor cercuri oficiale Dragon 2 își propune să  recidiveze aducând la cunoștința marelui public, lună de lună, lucrări dramatice autentice sub auspiciile sloganului: Liber, deasupra oricăror cercuri!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu